Regulamin Uczestnictwa

REGULAMIN Wygraj Zakupy

                                     pkt 1

W próbach cyklu WZ udział wziąć może każdy posiadacz ważnego prawa jazdy minimum kat. B

                                     pkt 2

Żaden uczestnik próby WZ, podczas swych przejazdów trasy, nie może być pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli tego stanu przed startem.

                                      pkt 3

Próby cyklu WZ odbywać się będą na wydzielonym fragmencie parkingu Tesco przy ulicy Widzewskiej 122, każdego tygodnia, od czwartku do soboty włącznie, w godzinach od 12.00 do 20.00.

                                       pkt 4

Próba cyklu WZ polegać będzie na trzykrotnym bezbłędnym przejechaniu na czas trasy wyznaczonej przez organizatora.

                                       pkt 5

Do końcowego wyniku każdego uczestnika zaliczany będzie wyłącznie jeden, najlepszy czas jego przejazdu trasy.

                                       Pkt 6

Potrącenie z przesunięciem jakiegokolwiek słupka, skutkować będzie  doliczeniem do czasu przejazdu po 5 sekund za każde takie potrącenie.

                                       Pkt 7

Przejazd próby niezgodnie z trasą wytyczoną na mapce udostępnionej do wglądu na starcie, powodować będzie niezaliczenie tego przejazdu, bez możliwości jego powtórzenia.

                                       Pkt 8

Po mecie lotnej, uczestnik, pod rygorem wykluczenia, zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania samochodu.

                                        Pkt 9

Jeśli podczas przejazdu trasy organizator stwierdzi, że styl jazdy tego uczestnika zagraża bezpieczeństwu, wtedy kierowcy pokazana zostanie czarna flaga i musi on natychmiast, wolno zjechać na linię mety.

Niezastosowanie się do tego punktu skutkować będzie krokami prawnymi jakie organizator podejmie w stosunku do tego kierowcy.

Każdy przejazd będzie przez organizatora filmowany.

Po zjechaniu na metę, uczestnikowi zostanie zwrócone wpisowe, lecz nie będzie już on mógł uczestniczyć w kolejnych edycjach WZ.

                                       Pkt 10

Podczas każdego przejazdu trasy w samochodzie przebywać może wyłącznie kierowca.

                                       Pkt 11

Podczas każdego przejazdu kierowca musi mieć zapięte pasy.

                                       Pkt 12

Wszyscy uczestnicy jechać będą tym samym samochodem, udostępnianym przez organizatora.

                                       Pkt 13

W przypadku awarii samochodu, np. złapanie gumy, uczestnik może

1 – zaczekać na jej usunięcie i powtórzyć przejazd.

2 – powtórzyć przejazd w innym terminie, lecz w tym samym tygodniu.

3 –  otrzymać zwrot wpisowego, rezygnując tym samym z udziału.

                                       Pkt 14

Koszt karty uprawniającej do 3 przejazdów trasy wynosi 30zł.

                                       Pkt 15

Jeden uczestnik może wykupić dowolną ilość kart.

                                       Pkt 16

Dopuszcza się możliwość tak zwanych kart rodzinnych, lub firmowych, gdy na jedną kartę jechać mogą 3 osoby, po jednym przejeździe każda,

np. tata, mama i syn, bądź córka, lub 3 pracowników firmy. Jednak do ewentualnej puli nagród awansuje jedna osoba, która uzyskała najlepszy czas z 3 przejazdów dostępnych na tej karcie. 

NAGRODY (bony do wykorzystania w Tesco Widzew):
IIość uczestników: 10-15
I mce – 100zł
II mce – 50zł
Ilosć uczestników: 16-20
I m – 150zl
II m – 50zl
III m – 25zł
Ilosć uczestników: 21-25
I m – 180zl
II m – 70zł
III m – 50zł
Ilość uczestników: 26-30
I m – 200zł
II m – 100zł
III m – 50 zł
IV m – 25zł

Ilość uczestników: 31- 35
I m – 230
II m – 120
III m – 75
IV m – 25
Ilość uczestników: 41-45
I m – 250
II m – 150
III m – 125
IV m – 50
V m – 25

Ilosc uczestników: 46- 50
I m – 300zł
II m – 175zl
III m 125
IV m 50
V m 25